Zarezerwuj konsultację

z jednym z naszych konsultantów

Środa, 7 grudnia 2022

15:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Czwartek, 8 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

12:00

Wolny termin konsultacji Stelli Brzeszczyńskiej

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Piątek, 9 grudnia 2022

9:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

10:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Wtorek, 13 grudnia 2022

11:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

15:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

13:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Środa, 14 grudnia 2022

15:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Czwartek, 15 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Piątek, 16 grudnia 2022

9:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Sobota, 17 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

12:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

10:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Wtorek, 20 grudnia 2022

11:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

18:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Środa, 21 grudnia 2022

15:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Czwartek, 22 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Wtorek, 27 grudnia 2022

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Czwartek, 29 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Piątek, 30 grudnia 2022

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Wtorek, 3 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Wtorek, 17 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Środa, 18 stycznia 2023

9:00

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Wtorek, 24 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Środa, 25 stycznia 2023

9:00

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Wtorek, 31 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Warunki konsultacji

Konsultacje odbywają się zdalnie (telefon, Skype, Facetime, Zoom, MS Teams, Google Meets – wg Twojego wyboru) i trwają do 60 minut. Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów konsultacji.

Chcesz się umówić na konsultację – wybierz odpowiedni dla Ciebie termin i kliknij przycisk „Zarezerwuj” obok danego terminu.

Możesz także napisać na mistrzpodatkow@mistrzpodatkow.com lub zadzwonić: +48 22 201 33 22 (8:00-16:00).
Koszt konsultacji wyświetli się po kliknięciu przycisku „Zarezerwuj”

Płatność za konsultacje następuje przelewem, po konsultacji, na podstawie wystawionej faktury (oznacza to, że nie dokonujesz płatności w momencie rezerwacji terminu).

Masz jakiekolwiek pytania dotyczące konsultacji lub tego kalendarza? Napisz na mistrzpodatkow@mistrzpodatkow.com lub zadzwoń: +48 22 201 33 22 (8:00-16:00).

Jeśli nie znajdziesz dogodnego dla siebie terminu poniżej, także napisz lub zadzwoń – być może uda się nam coś wymyślić. Pamiętaj jednak, że koszt konsultacji w dni powszednie po 17:00 oraz w weekendy jest wyższy od standardowego.

Zarezerwuj konsultację

Stella Brzeszczyńska

Konsultant

Doradca podatkowy (nr wpisu 10219), specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom z rynku nieruchomości, osobom indywidualnym inwestującym w nieruchomości, pośrednikom w obrocie nieruchomościami oraz wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego.

Jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego.

Prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, CEE, Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi także wykłady na Targach Mieszkaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku nieruchomości.

Koszt konsultacji: 900 zł netto (1107 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 600 zł netto (738 zł brutto)

Umów konsultacje ze Stellą Brzeszczyńską

Środa, 7 grudnia 2022

Czwartek, 8 grudnia 2022

12:00

Wolny termin konsultacji Stelli Brzeszczyńskiej

Piątek, 9 grudnia 2022

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

Wtorek, 13 grudnia 2022

Środa, 14 grudnia 2022

Czwartek, 15 grudnia 2022

Piątek, 16 grudnia 2022

Sobota, 17 grudnia 2022

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

Wtorek, 20 grudnia 2022

Środa, 21 grudnia 2022

Czwartek, 22 grudnia 2022

Wtorek, 27 grudnia 2022

Czwartek, 29 grudnia 2022

Piątek, 30 grudnia 2022

Wtorek, 3 stycznia 2023

Wtorek, 17 stycznia 2023

Środa, 18 stycznia 2023

Wtorek, 24 stycznia 2023

Środa, 25 stycznia 2023

Wtorek, 31 stycznia 2023

Patryk Smęda

Konsultant

Członek zarządu oraz partner w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o.

Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”.

Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej.

Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku „Doradca podatkowy”.

Koszt konsultacji: 900 zł netto (1107 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 750 zł netto (922,50 zł brutto)


A management board member and co-owner of the tax counselling company Magistri Tributorum Ltd.

A lawyer, a tax adviser (registration number 12110), a graduate of PhD studies in the Faculty of Law and Administration at University of Silesia in Katowice. Finished postgraduate studies in tax law, customs law, administrative execution and human resources management. Completed the seminar “Succession management of a natural person’s enterprise”.

Prior to the entry in the list of tax advisers, a long-term employee of the Chamber of Tax, and then the Chamber of Tax Administration in Katowice where he managed organizational units responsible for supervising value added tax (VAT) assessment. Passed the state exams for an inspector of fiscal control and an appointed civil servant.

For more than ten years a professional trainer in tax law cooperating with leading training companies in Poland as well as training units of the National Chamber of Tax Advisers and the National Chamber of Attorney-at-law. An author of numerous tax books’ publications, including articles published in the professional quarterly journal “Tax adviser”.

Cost of consultancy: 900 PLN net (1107 PLN gross)
Cost of consulting for clients of our accounting office and participants of the online courses “School of Tax Optimization” and “Flip Accounting”: 750 PLN net (922,50 PLN gross)

Umów konsultacje z Patrykiem Smędą / Arrange a consultation with Patryk Smęda

Niestety, brak terminów. Napisz (wynajmistrz@wynajmistrz.com) albo zadzwoń do nas (22 201 33 22) :-)

Aldona Stochmal

Translator

A customs agent (registration number 017887), the CEO of OCLIJ SIĘ customs agency. Graduated from University of Silesia where she obtained an A.M. degree. Completed postgraduate studies in the field of customs law at the University of Security in Poznan. Worked for an international corporation in the area of energy products turnover in the largest European harbour (Rotterdam, NL). Specializes in providing services for English-speaking entities. Holds methodological qualifications in preparation and conducting individual and group training courses. Assists the advisers in providing advice in English.

Niestety, brak terminów. Napisz (wynajmistrz@wynajmistrz.com) albo zadzwoń do nas (22 201 33 22) :-)

Grzegorz Grabowski

Konsultant

Współwłaściciel biura rachunkowego wyspecjalizowanego w rynku nieruchomości oraz partner w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Jego firma obsługuje wielu klientów prowadzących najem krótkoterminowy, handel lokalami mieszkalnymi, a także najem, podnajem i inne formy zarabiania na nieruchomościach. Sam inwestuje w mieszkania na wynajem, ale na swoim koncie ma również flipy oraz apartament dla turystów w Zakopanem.

Jest autorem bloga wynajmistrz.pl, za pośrednictwem którego pomaga czytelnikom w problemach związanych z podatkami w nieruchomościach, rozliczeniami z najemcami, inwestorami oraz gośćmi i w innych kwestiach. Twórca kilku kursów video o podatkach w nieruchomościach, aplikacji internetowej przeznaczonej dla właścicieli wynajmowanych mieszkań, służącej do samodzielnego rozliczania podatku od najmu i rozliczeń z najemcami. Członek założyciel Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem “Mieszkanicznik”, ekspert Stowarzyszenia od rozliczeń podatku od najmu i rozliczeń z najemcami.

Koszt konsultacji: 1200 zł netto (1476 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 900 zł netto (1107 zł brutto)

Umów konsultacje z Grzegorzem Grabowskim

Niestety, brak terminów. Napisz (wynajmistrz@wynajmistrz.com) albo zadzwoń do nas (22 201 33 22) :-)

Marek Golec

Konsultant

Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Wynajmistrz.pl i MistrzPodatkow.pl oraz partner w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o.

Autor bloga MistrzPodatkow.pl oraz książki „Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi”.

Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji.

Doradca podatkowy (numer wpisu 13709) z niesamowitym doświadczeniem w rozliczaniu praktycznie każdej działalności. Specjalizuje się także w opodatkowaniu nieruchomości, kryptowalut, akcji i metali szlachetnych. Jego mocną stroną są również podatkowe aspekty związane z samochodami wykorzystywanymi w firmach.

Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej, inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą.

Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Koszt konsultacji: 1200 zł netto (1476 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 900 zł netto (1107 zł brutto)

Umów konsultacje z Markiem Golcem

Środa, 7 grudnia 2022

Czwartek, 8 grudnia 2022

Piątek, 9 grudnia 2022

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

Wtorek, 13 grudnia 2022

Środa, 14 grudnia 2022

Czwartek, 15 grudnia 2022

Piątek, 16 grudnia 2022

Sobota, 17 grudnia 2022

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

Wtorek, 20 grudnia 2022

Środa, 21 grudnia 2022

Czwartek, 22 grudnia 2022

Wtorek, 27 grudnia 2022

Czwartek, 29 grudnia 2022

Piątek, 30 grudnia 2022

Wtorek, 3 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Wtorek, 17 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Środa, 18 stycznia 2023

9:00

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Wtorek, 24 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Środa, 25 stycznia 2023

9:00

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Wtorek, 31 stycznia 2023

10.30

Wolny termin konsultacji Marka Golca

Wojciech Michalski

Konsultant

Prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o.

Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki.

Wieloletni współpracownik biura rachunkowego Wynajmistrz. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Wie, jak rozliczyć w kosztach wszelkie pojazdy – od motocykli po kampery.

Poza powyższym, w zakresie jego rozległych zainteresowań jest prawo podatkowe. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości.

Koszt konsultacji: 600 zł netto (738 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 500 zł netto (615 zł brutto)

Umów konsultacje z Wojciechem Michalskim

Środa, 7 grudnia 2022

Czwartek, 8 grudnia 2022

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Piątek, 9 grudnia 2022

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

Wtorek, 13 grudnia 2022

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Środa, 14 grudnia 2022

Czwartek, 15 grudnia 2022

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Piątek, 16 grudnia 2022

Sobota, 17 grudnia 2022

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

Wtorek, 20 grudnia 2022

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Środa, 21 grudnia 2022

Czwartek, 22 grudnia 2022

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Wtorek, 27 grudnia 2022

14:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

11:00

Wolny termin konsultacji Wojciecha Michalskiego

Czwartek, 29 grudnia 2022

Piątek, 30 grudnia 2022

Wtorek, 3 stycznia 2023

Wtorek, 17 stycznia 2023

Środa, 18 stycznia 2023

Wtorek, 24 stycznia 2023

Środa, 25 stycznia 2023

Wtorek, 31 stycznia 2023

Marek Strządała

Konsultant

Doradca podatkowy (numer wpisu 14089), absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach​ na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność rachunkowość i podatki.

Wieloletni pracownik biura rachunkowego na stanowisku Koordynator ds. pełnej księgowości. Posiada kompetencję w rozliczeniu podatku u źródła (ang. WHT – Withholding Tax). Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

W związku z wieloletnim doświadczeniem w rozliczaniu spółek prawa handlowego posiada praktyczną wiedzę z zakresu ustawy o rachunkowości.

Koszt konsultacji: 700 zł netto (861 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 600 zł netto (738 zł brutto)

Umów konsultacje z Markiem Strządała

Niestety, brak terminów. Napisz (wynajmistrz@wynajmistrz.com) albo zadzwoń do nas (22 201 33 22) :-)

Dominika Cukier

Konsultant

Doradca podatkowy (numer wpisu 14107), absolwentka finansów i rachunkowości.

Swoją ścieżkę zawodową w podatkach zdobywała w jednym z większych biur rachunkowych w województwie dolnośląskim. Od początku pracy zawodowej związana z działem pełnej księgowości, w którym zdobywała kolejne szczeble kariery-obecnie liderka działu.

W zakresie zainteresowań znajduje się podatek dochodowy od osób prawnych,  podatek od towarów i usług oraz zagadnienia związane z rachunkowością.

Koszt konsultacji: 600 zł netto (738 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 500 zł netto (615 zł brutto)

Umów konsultacje z Dominiką Cukier

Środa, 7 grudnia 2022

Czwartek, 8 grudnia 2022

Piątek, 9 grudnia 2022

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

10:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Wtorek, 13 grudnia 2022

15:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

13:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Środa, 14 grudnia 2022

Czwartek, 15 grudnia 2022

Piątek, 16 grudnia 2022

Sobota, 17 grudnia 2022

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

12:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

10:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Wtorek, 20 grudnia 2022

18:00

Wolny termin konsultacji Dominiki Cukier

Środa, 21 grudnia 2022

Czwartek, 22 grudnia 2022

Wtorek, 27 grudnia 2022

Czwartek, 29 grudnia 2022

Piątek, 30 grudnia 2022

Wtorek, 3 stycznia 2023

Wtorek, 17 stycznia 2023

Środa, 18 stycznia 2023

Wtorek, 24 stycznia 2023

Środa, 25 stycznia 2023

Wtorek, 31 stycznia 2023

Adrian Stochmal

Konsultant

Agent celny (numer wpisu 017886), ekonomista, manager, właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO wyspecjalizowanego w obsłudze podatników ryczałtu od dochodów spółek, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Koszt konsultacji: 600 zł netto (738 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 500 zł netto (615 zł brutto)

 

Umów konsultacje z Adrianem Stochmal

Środa, 7 grudnia 2022

Czwartek, 8 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Piątek, 9 grudnia 2022

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

Wtorek, 13 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Środa, 14 grudnia 2022

Czwartek, 15 grudnia 2022

Piątek, 16 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Sobota, 17 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Wtorek, 20 grudnia 2022

Środa, 21 grudnia 2022

Czwartek, 22 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Wtorek, 27 grudnia 2022

Czwartek, 29 grudnia 2022

17:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

11:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

9:00

Wolny termin konsultacji Adriana Stochmala

Piątek, 30 grudnia 2022

Wtorek, 3 stycznia 2023

Wtorek, 17 stycznia 2023

Środa, 18 stycznia 2023

Wtorek, 24 stycznia 2023

Środa, 25 stycznia 2023

Wtorek, 31 stycznia 2023

Paulina Górecka-Winkler

Konsultant

Doradca podatkowy (nr wpisu 14263), właścicielka biura rachunkowego, posiadająca Certyfikat Księgowej wydany przez Ministra Finansów (nr wpisu 65644/2014). Absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik pionów księgowo-finansowych w firmach oraz biurach rachunkowych na terenie województwa Wielkopolskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w firmach z sektora budowlanego o zasięgu międzynarodowym.

W związku z posiadanym doświadczeniem specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym rozliczaniu dochodów uzyskanych z wynagrodzeń/emerytur przez rezydentów polskich w innych krajach UE lub Szwajcarii), podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Posiada wiedzę z zakresu uproszczonej ewidencji podatkowej (ryczałt i KPiR) jaki i ustawy o rachunkowości. Dysponuje doświadczeniem zwłaszcza w prowadzeniu spraw podatkowo-księgowych firm z sektora usług budowlanych, sprzedaży paliwa czy nieruchomości.

Koszt konsultacji: 600 zł netto (738 zł brutto)
Koszt konsultacji dla klientów naszego biura rachunkowego oraz uczestników kursów online „Szkoła Optymalizacji Podatkowej” i „Rozliczanie flipów”: 500 zł netto (615 zł brutto)

Umów konsultacje z Pauliną Górecką-Winkler

Środa, 7 grudnia 2022

15:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Czwartek, 8 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Piątek, 9 grudnia 2022

9:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Wtorek, 13 grudnia 2022

11:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Środa, 14 grudnia 2022

15:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Czwartek, 15 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Piątek, 16 grudnia 2022

9:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Sobota, 17 grudnia 2022

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Wtorek, 20 grudnia 2022

11:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Środa, 21 grudnia 2022

15:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Czwartek, 22 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Wtorek, 27 grudnia 2022

Czwartek, 29 grudnia 2022

16:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Piątek, 30 grudnia 2022

10:00

Wolny termin konsultacji Pauliny Góreckiej-Winkler

Wtorek, 3 stycznia 2023

Wtorek, 17 stycznia 2023

Środa, 18 stycznia 2023

Wtorek, 24 stycznia 2023

Środa, 25 stycznia 2023

Wtorek, 31 stycznia 2023

Kontakt

Usługi doradztwa podatkowego oferowane są przez MAGISTRI TRIBUTORUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka doradztwa podatkowego (numer wpisu 626) z siedzibą w Warszawie, NIP 5252777707, REGON 382374440

Juliusza Słowackiego 16/18, szóste piętro
01-627 Warszawa

e-mail: mistrzpodatkow@mistrzpodatkow.com
+48 22 201 33 22 (8:00 – 16:00)